Ubytovanie

Ubytovacie kapacity budeme koordinovať s BBSK a samosprávami.

Ak máte možnosť ponúknuť ubytovanie, hláste cez dotazník Kto pomôže Ukrajine

Ubytovanie tiež môžete ponúknuť v našej FB skupine.

Urgentné núdzové ubytovanie

volať 159 (Mestská polícia) - telocvična na ZŠ Bakossova


UBYTOVANIE ĽUDÍ PRICHÁDZAJÚCICH Z UKRAJINY RIEŠTE CEZ ZADANIE POŽIADAVKY TU / ПРОЖИВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ПРИБУДУЮТЬ З УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВИМОГУ ТУТ:

https://www.helpukraine.sk/


V команді також є українці, які зв’яжуться з вами, як тільки отримають форму запиту. Залиште там свій номер телефону. Проживання безкоштовне, безпечне та гідне.

Після проживання зверніться до поліції у справах іноземців, навіть якщо ви прийшли як відвідувач. Вам може знадобитися медична чи інша допомога, і заклади зможуть до неї підготуватися. Статус тимчасового заповідника

Місто пропонує їжу / обід для тих що розміщено тут в приватному порядку.


V tíme majú aj ukrajinských ľudí, ktorí sa ozvú hneď ako dostanú cez formulár požiadavku. Nechajte tam na seba telefónne číslo. Ubytovanie je zdarma, bezpečné a dôstojné.

Po ubytovaní sa ohláste na cudzineckej polícii aj keď ste prišli ako návšteva. Môže sa stať, že budete potrebovať zdravotnú alebo inú pomoc a inštitúcie sa budú vedieť na to pripraviť. Štatút dočasného útočiska.

Mesto ponúka zabezpečenie stravy /obedov pre tých čo sú tu umiestnení na súkromí.