Kontakty

Info o ubytovaní, orientácia UA občanov pri získavaní statusu, sociálnych dávok a zdravotnej starostlivosti

Sofia Barvinska s pohotovostnou službou pre Ukrajincov: 0917 505 985

HOTSPOT - Radnica, informačné centrum, ic@banskabystrica.sk

Núdzové ubytovanie - telocvičňa - volať číslo 159


Dobrovoľníci pre pomoc UA občanov v Banskej Bystrici a v BB kraji, pomoc pri zbierkach a Centre humanitárnej pomoci

Centrum dobrovoľníctva, cd@centrumdobrovolnictva.sk

BBSK, Zuzana Úradníčková, 0903 307 747

K zbierke písať email vopred na humanitarnapomoc@bbsk.sk


Balíčky pre zahriatie duše (vyzdvihnutie pre príchodzích)

Centrum komunitného organizovania, Martina Strmeňová, 0904 927 179


Podporná skupina

Oľga Bindasová, 0905 520 898

Záhrada CNK, utorky a štvrtky


Právne informácie

https://ua.gov.sk/sk.html

https://www.ukraineslovakia.sk/sk/home/#already-in-slovakia


NEMOCNICA FNsP F.D. Roosevelta BB

https://www.fnspfdr.sk/category/ukrajina/


Zdravotná starostlivosť pre deti a dospievajúcich do 26 rokov

Ambulancia v Radvani v Materskej Škole, kontakt 048/4161882, evkasperova@gmail.com