Finančná zbierka

Finančnú zbierku pre nás zastrešuje Komunitná nadácia Zdravé mesto:

Váš dar nám pomôže rýchlo a cielene reagovať na potreby ľudí, ktorí sú na úteku z Ukrajiny. Sme v spojení s dobrovoľníkmi priamo na hranici a tiež sa pripravujeme na poskytovanie pomoci pre ľudí, ktorí sa rozhodnú ostať v našom kraji. O použití darovaných prostriedkov vás budeme informovať na webstránke www.knzm.sk.

Your gift will help us respond quickly and purposefully to the needs of people who are leaving Ukraine. We are in contact with volunteers on the border and we are also preparing to provide assistance to people who decide to stay in our region. We will inform you about the use of donated funds on our website www.knzm.sk.