Koordinačné informácie pomoci pre UA pre BB kraj

Informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, k zbierkam, prevozom, ubytovaniu a k situácii na hraniciach

Na Slovensku je schválený status dočasného útočiska, v prvom rade všetci, čo sú tu alebo tu majú ľudí, riešte s cudzineckou políciou status, vďaka nemu môžu ukrajinskí občania dostať prácu, zdravotné poistenie, pre deti školy a škôlky a sociálne príspevky.

Cudzinecká polícia je v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote, otvorená v predĺženom režime


У Словаччині затверджено статус тимчасового притулку, перш за все, кожен, хто тут або має людей, має справу зі статусом іноземної поліції, завдяки якому громадяни України можуть отримати роботу, медичне страхування, дитячі школи та садочки та соціальні виплати. У Банській Бистриці та Римавській Соботі працює цілодобово і без вихідних

Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby / Інфолінії для українців

+421 513 816 111 +421 259 765 111

Súhrnné informácie pre odídencov z Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko

https://ua.gov.sk/

Odkazy na základné informácie

V súvislosti s konfliktom na Ukrajine prinášame súhrnné informácie pre pracovníkov z Ukrajiny, odídencov z Ukrajiny a podrobnosti k pomoci, dávkam v hmotnej núdzi.


Ako môžem pomôcť?